Duurzame energie

Hoe kunt u duurzaamheid of een carbon-zero strategie concreet maken?

Met de toepassing van duurzame energie bijvoorbeeld. Het levert niet alleen milieuwinst op, maar versterkt ook uw innovatieve en duurzame imago en biedt markt- en concurrentie-voordelen. Dit zijn interessante perspectieven, maar hoe benut u deze kansen?

Kennis en diensten

Verkenning van de mogelijkheden

U kunt bij E-Ck terecht voor een ‘Duurzame Energie Scan’ (DE-Scan): een eerste verkenning van de – voor uw organisatie – meest kansrijke mogelijkheden van duurzame energie. Denk bijvoorbeeld aan toepassing van biomassa, energie-opslag, zonne- of windenergie.

Een dergelijke DE-scan, een door Novem (nu RVO) ontwikkelde methodiek voor bedrijven en gemeenten, resulteert in een plan van aanpak dat een houvast biedt bij het concreet maken van de ‘verduurzaming’.

Bij een DE-scan staat een nauwe samenwerking tussen de betrokken medewerkers en de consultant steeds centraal. Zo benutten we de kennis en ervaring van de organisatie zelf optimaal. Dit bevordert de betrokkenheid van het personeel bij (later) uit te voeren kansrijke projecten.

Ontwikkeling en realisatie

In het vervolgtraject biedt E-Ck ondersteuning bij:

  • de uitwerking van projectplannen,
  • het doorlopen van de vergunningsprocedures,
  • de verdere ontwikkeling en voorbereiding van een investering,
  • realisatie en exploitatie van een project.

Uitwerking haalbaarheid

Het tot stand brengen van een duurzaam energieproject zoals een windturbinepark is een complex en vaak meerjarig traject waarbij een scala aan disciplines van belang is. Normaliter wordt gestart met het vinden van een geschikte locatie en het onderzoeken van de haalbaarheid, zowel in (milieu)technisch, planologisch als financieel opzicht.


Ontwikkelingsproces

De belangrijkste vervolgstap in de ontwikkeling is het verkrijgen van een bouw- en milieuvergunning. Wij beschikken over jarenlange ervaring en expertise in de verschillende disciplines. Van techniek tot planologie, en van economie tot natuur. Rode draad in het ontwikkelingsproces vinden wij het contact met tal van betrokkenen, waaronder naast de overheden ook grondeigenaren, natuur- en milieuorganisaties, omwonenden en beheerder van het openbare elektriciteitsnet.