Referenties

Budelse Brouwerij (Budel) en Linssen Yachts (Maasbracht)

Op basis van de Omgevingswet geldt er een Energiebesparingsplicht voor bedrijven met een jaarlijks verbruik van minstens 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas.

Ondernemingen tot een verbruik van 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas kunnen volstaan met een rapportage volgens de zogenoemde Informatieplicht.

Zo werd er voor Budelse brouwerij (Budel) en Linssen Yachts (Maasbracht) gebruik gemaakt van de systematiek van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML).

 

Aan de hand van deze lijst kunnen de maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar worden onderzocht en geselecteerd.

 

In een eerdere fase voerde E-Ck al een energieonderzoek uit bij deze bedrijven. Met een vervolgbezoek kon de situatie binnen een kort tijdsbestek worden geactualiseerd. Zo kwam er een update van de energiebalans tot stand en werden de energiebesparingsmaatregelen uitgewerkt in de vereiste rapportage.

Peter Greven Nederland (Venlo)

Voor Peter Greven Nederland in Venlo – onderdeel van een internationale onderneming in oleochemie – werd er een actualisatie van het Energieplan gevraagd. Het energieonderzoek van de voorgaande periode vormde het uitgangspunt. Op basis van een aanvullende inventarisatie kon er een update van de energiebalans worden opgesteld, aangevuld met  een profiel- en trendanalyse.

 

Ook werden energiebesparingsprojecten uitgewerkt in een longlist met een overzicht van kosten, opbrengsten en rentabiliteit. Bij deze update was er opnieuw een screening van de isolatie van leidingwerk en opslagtanks en mogelijke benutting van restwarmte. De business cases voor verduurzaming werden inzichtelijk gemaakt aan de hand van energieverbruiksanalyses en projectsheets.

 

De bevindingen werden binnen het energieteam besproken om te komen tot een shortlist. Het eigen strategische afwegingskader speelt hierin een belangrijke rol, evenals de externe omgeving waarin het bedrijf opereert.


Afgerond werd met een actieplan waarin de energieprojecten werden vastgelegd voorzien van het nodige budget en het verwachte tijdpad.

Windpark De Kookepan (Leudal)

In 2016 nam energiecoöperatie Leudal Energie het initiatief om een windpark te ontwikkelen. Een windpark dat 100% eigendom is van de leden van Leudal Energie en daarmee dus van de burgers van Leudal en omstreken.

 

De ontwikkeling en de bouw gebeurde volledig in eigen beheer. Zo bleven de kosten lager en de uitgaven zoveel mogelijk binnen de regio.

E-Ck heeft Leudal Energie begeleid met een gedetailleerd exploitatiemodel dat werd afgestemd op het specifieke coöperatieve karakter van het windproject. Het maakt de rentabiliteit voor de gehele levensduur inzichtelijk, alsmede de impact van de verschillende invloedsfactoren.

 

In september 2021 werd Windpark de Kookepan ten noordwesten van Neer officieel in bedrijf gesteld (www.leudalenergie.nl/windpark-de-kookepan).

Meer referenties

E-Ck houdt zich bezig met energieadvisering en projectmanagement voor zeer uiteenlopende projecten. Hieronder een greep uit de betrokken sectoren en organisaties.

 

Voedingsindustrie

 • groente- en fruitverwerking
 • bierbrouwerijen
 • oliën/vetten, koffie en cacao
 • bakkerijen en zoetwaren
 • koel- en vrieshuizen
 • glastuinbouw

Kleiverwerking en minerale producten

 • asfaltmenginstallaties
 • baksteen
 • aardewerk
 • beton
 • minerale grondstoffen en halffabrikaten

Metaal/elektro

 • metaalbewerking
 • oppervlaktebehandeling
 • gieterijen

 

Overige / bijzondere sectoren:

 • kunststofverwerking en fijnchemie
 • drukkerijen
 • tapijtindustrie
 • pakketsorteer/distributiecentrum
 • radio/tv-studiocomplex
 • financiële instellingen / banken
 • windenergie industrie / agrarische sector

 

(Semi-)overheidsinstellingen

 • gemeenten
 • onderwijsinstellingen