Wie is E-Ck

ing. Eric van Eck rea

Eric van Eck is sinds 1992 werkzaam als energieadviseur en projectmanager in zeer uiteenlopende industriesectoren en voert haalbaarheidsstudies, energiedoorlichtingen en andere advieswerkzaamheden uit voor het bedrijfsleven, sectorfederaties en overheden.
Hiertoe behoort ook het opstellen van energiebesparings- en (strategische) energie-efficiencyplannen en jaarlijkse voortgangsrapportages.
Bijvoorbeeld voor de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA), ESG-rapportages of ISO 50001 reviews.

 

Verder volgt hij vanaf 2006 voor het Verificatiebureau Vlaanderen een aantal ondernemingen op bij het updaten van het energieplan en de jaarlijkse monitoring. Zo worden periodiek de energieplannen en monitoringrapportages inhoudelijk beoordeeld, met name van bedrijven uit sectoren als voeding, kunststofverwerking, technologie, papier- en kartonverwerking en grafische sector.

 

Windenergie

In 2002 werd – in een duoteam – het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een windenergieproject in eigen beheer. Vanaf eerste schetsen en locatie-onderzoek tot grondposities, vergunningentraject, aanbesteding, financiering en bouwbegeleiding.
Na het doorlopen van alle fasen kon dit project in 2012 effectief gerealiseerd worden met vier windturbines (4x 2,3 MW) langs het afwateringskanaal in Neer (gemeente Leudal/ Limburg).
Vanaf 2012 tot 2023 werd ingestaan voor het dagelijkse operationeel beheer (technisch beheer/onderhoud en performance) van de windturbines.

Meer over E-Ck

Register Energie Adviseur

Op basis van het intussen afgelegde parcours kan Eric van Eck een all-round consultant genoemd worden gespecialiseerd in energiebesparing en duurzame energie.
Zijn benoeming tot Register Energie Adviseur (REA) in 2004 is hiervan een bevestiging. Deze door het ministerie van Economische Zaken erkende titel heeft hij verkregen op basis van bewezen diensten en ervaring (honoris causa).

 

Belangrijke kenmerken van de Register Energie Adviseur zijn:

  • eerlijk en onpartijdig gedrag;
  • dienstbaarheid aan opdrachtgevers en maatschappij;
  • gedrevenheid zijn kennis in te zetten ter bevordering van een duurzame samenleving.

Achtergrond

In 1987 rondde Eric zijn Bachelor studie Werktuigbouwkunde (specialisatie Energietechniek) af aan de Hogeschool Utrecht . In zijn afstudeerproject stond een energie-analyse van de tuinbouwkassen van onderzoeksinstelling IMAG te Wageningen (tegenwoordig: Wageningen Plant Research centraal.

Onderzoek deed hij daarna ook bij de Technische Universiteit Delft < www.tudelft.nl>. Drie jaar lang was hij samen met twee promovendi actief met fundamenteel onderzoek naar absorptiewarmtepompen.
Vervolgens stapte Eric van Eck in 1992 in de energieconsultancy, eerst bij Intron te Houten en eind 1994 vestigde hij zich zelfstandig onder de naam E-Ck Energie en milieu BV. In de jaren na 2000 ligt de focus niet alleen op energie-efficiency maar gaf Eric ook ruimte aan zijn gedrevenheid voor de inzet van duurzame energie.