Waarom E-Ck

Waarom kiezen voor E-Ck?

Flexibel

E-Ck kenmerkt zich door kleinschaligheid, oog voor het detail en een flexibele inzet van expertise en beoogt daarmee optimale kwaliteit te behalen.

Gekwalificeerd

RVO heeft E-Ck gekwalificeerd voor de aanpak van:
  • Energiebesparing en energiezorg (ook Energie Potentieel Scan, EPS)
  • Duurzame energie (DE-scan Industrie, DE-scan Bedrijventerreinen)
  • Optimalisatie van ketenefficiency (bijvoorbeeld grondstofgebruik, transport/logistiek, eindafnemer)
E-Ck is lid van FedEC dat staat voor: Federatie van Energie-consultants. FedEC maakt tevens deel uit van de Dutch Chapter van de Amerikaanse Association of Energy Engineers (AEE).  

Waarom E-Ck

Samenwerking staat centraal

Een nauwe samenwerking tussen de betrokken medewerkers en de consultant staat gedurende het project steeds centraal.
Hiermee wordt de kennis en ervaring van de organisatie zelf optimaal benut en bevordert het de betrokkenheid van het personeel bij (later) uit te voeren kansrijke projecten.

Zekerheid

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR herzien juli 2013), Rechtsverhouding opdrachtgever –architect, ingenieur en adviseur, garandeert zekerheid bij alle projecten. De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs. Een exem­plaar van deze regeling kan op verzoek kosteloos worden toegezonden of ter hand gesteld (zie ook www.nlingenieurs.nl)