Energiezorgsysteem

Over energiezorgsystemen

Energiebesparing blijkt soms eerder een eendagsvlieg. De aandacht verslapt en de besparingen verdwijnen langzaam maar zeker als sneeuw voor de zon. Door invoering van een energiezorgsysteem heeft uw organisatie blijvend profijt. Verschillende niveaus binnen de organisatie worden erbij betrokken, raken enthousiast en gaan de voordelen van energie-efficiency inzien.

ISO 50001

Hoe kan E-Ck u helpen?

Zo kan E-Ck u bijstaan bij de implementatie van ISO 50001, met name voor de uitwerking van de energiebeoordeling:

  • opsplitsing energiebalans naar drie hoofdfuncties: productieprocessen, accommodatie en utilities
  • detectie van significante energieverbruikers
  • in kaart brengen van invloedsfactoren en een risico-analyse
  • vaststellen van baseline en energieperformance
  • uitwerken van rendabele energie-efficiency projecten (en reductie CO2 emissie)