Wat doet E-Ck

E-Ck Energie en Milieu

E-Ck Energie en milieu is een onafhankelijk bureau dat is gespecialiseerd in advies en begeleiding bij energiebesparing en de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. E-Ck ondersteunt zowel bedrijven als overheden bij hun energiestrategie en het vinden van praktisch uitvoerbare en rendabele oplossingen.

Ons werkterrein

Het werkterrein van E-Ck omvat:

  • Advies en begeleiding bij aanpak van energiebesparing en energiezorg
  • Ontwikkeling en realisatie van duurzame energieprojecten (wind en zon)

Onze diensten

Advies en begeleiding energiebesparing

E-Ck heeft al meer dan 30 jaar ervaring met industriële bedrijven bij het opstellen van een energie-actieplan. Bedrijven worden ondersteund met:

  • realisatie van energieprojecten
  • volgen van de performance met energiemonitoring en energiebeheer

De business cases voor verduurzaming worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van energieverbruiksanalyses en projectsheets.

E-Ck is vooral thuis in (middel)grote industriële ondernemingen, ruwweg de bedrijven met een jaarlijkse energiefactuur van €250.000 tot 1.500.000. Naast industrie behoren ook MKB-bedrijven en overheden tot de opdrachtgevers.

Ontwikkeling en realisatie duurzame energie

E-Ck houdt zich bezig met projectmanagement van duurzame energieprojecten. Te denken valt dan aan advisering, begeleiding, ontwikkeling en realisatie van windenergieprojecten en zon-PV systemen in opdracht van onder meer overheden, bedrijfsleven en agrarische ondernemers.