ESG

ESG - Environmental (Milieu), Social (Maatschappij) en Governance (Beleid)

E-Ck Energie en milieu BV probeert de eigen impact van haar activiteiten en diensten op het milieu te minimaliseren onder meer door energiereductie en 100% inkoop van groene stroom en ondersteunt instellingen op maatschappelijk gebied.

wind turbine, wind energy, wind power-6915012.jpg

Hoe geeft E-Ck vorm aan ESG

  • Sinds 2005 is E-Ck in een nieuw eigen kantoor gehuisvest, met onder meer HR++-glas, HR-ketel, FSC-kozijnen en deuren, watergedragen verf en afvoer van hemelwater via infiltratie in de bodem. Voor warmwater staat een zonneboiler ter beschikking.
  • E-Ck koopt via OM | nieuwe energie 100% groene stroom in van het windpark De Kookepan te Neer/Leudal.
    Het energieverbruik wordt on-line gemonitord door automatische registratie van de energiemeters en analyse van de resultaten.
  • E-Ck bankiert sinds haar oprichting bij Triodos Bank, een bank die bedrijven, instellingen en projecten financiert met een meerwaarde op sociaal, milieu en cultureel gebied. Zo is Triodos Bank naast haar leidende positie in de natuurvoedingsbranche ook marktleider in de financiering van windenergieprojecten.
  • Eigenaar /directeur Eric van Eck zet zich al geruime tijd persoonlijk in voor de realisatie van lokale duurzame energieprojecten door burgers via energie coöperaties. Door gezamenlijke inbreng van kapitaal worden burgers zelf mede-eigenaar van de ‘energiecentrales’ en houden ze ook (financiële) zeggenschap over de opgewekte elektriciteit. Zo wordt er samen gewerkt aan de energietransitie.